Політика конфіденційності
1. Загальні положення
1.1. Сайт foxmycroco.com (далі – Сайт) належить на праві власності ФОП Омельченко Юлії Юріївні, Ідентифікаційний код 338608807 (далі – Власник).
1.2. Власник бере на себе зобов'язання щодо захисту персональних даних всіх фізичних осіб - покупців, які є користувачами сайту (далі – Покупці), у зв'язку з чим прагне захищати конфіденційність персональних даних (відомостей або сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована), тим самим створивши та забезпечивши максимально комфортні умови використання сайту кожному Покупцеві.
1.3. У цій Політиці конфіденційності та захисту персональних даних (далі – Політика) встановлено порядок здійснення обробки персональних даних, види персональних даних, що збираються, цілі використання таких персональних даних, взаємодія з третіми особами, заходи безпеки для захисту персональних даних, умови доступу до персональних даних, а також контактна інформація для користувача про доступ, внесення змін, блокування або видалення своїх персональних даних та поводження з будь-якими питаннями, які можуть виникнути у користувача про практику захисту персональних даних.
1.4. Метою цієї Політики є забезпечення належного захисту інформації про Покупця, у т.ч. його персональних даних від несанкціонованого доступу та розголошення.
1.5. Діюча редакція Політики конфіденційності є публічним документом, розроблена Власником і доступна будь-якому Покупцеві.

2. Персональна інформація Покупця, яку опрацьовує Сайт
2.1. Під персональною інформацією у цій Політиці розуміється:
2.1.1. Інформація, що надається Покупцем самостійно під час реєстрації (створення облікового запису) або в процесі використання Сайту, включаючи персональні дані Покупця. Обов'язкова для надання Сайтом інформація позначена спеціальним чином. Інша інформація надається Користувачем на його розсуд;
2.1.2. Дані, що передаються в автоматичному режимі Сайту в процесі їх використання за допомогою встановленого на пристрої Покупця програмного забезпечення, у тому числі IP-адреси, дані файлів cookie, інформація про браузер Покупця (або іншу програму, за допомогою якої здійснюється доступ до Сайту), технічні характеристики обладнання та програмного забезпечення, що використовуються Покупцем, дата та час доступу до Сайту, адреси запитуваних сторінок та інша подібна інформація;
2.1.3. Інша інформація про Покупця, обробка якої передбачена умовами використання Сайту.
2.2. Ця Політика застосовується лише до інформації, що обробляється під час використання Сайту. Власник не контролює та не несе відповідальності за обробку інформації сайтами третіх осіб, на які Покупець може перейти за посиланнями, доступними на Сайті.
2.3. Власник не перевіряє достовірність персональної інформації, яку надає Покупець, і не має можливості оцінювати його дієздатність.

3. Цілі збору та обробки персональної інформації Покупця
3.1. Власник збирає та зберігає лише ту персональну інформацію, яка необхідна для надання сервісів або виконання угод та договорів з Покупцем, за винятком випадків, коли законодавством передбачено обов'язкове зберігання персональної інформації протягом визначеного законом строку.
3.2. Персональну інформацію Покупця Власник обробляє з цією метою:
3.2.1. Ідентифікація сторони в рамках сервісів, угод та договорів з Власником;
2.2.2. Надання Покупцю персоналізованих сервісів та послуг, а також виконання угод та договорів;
2.2.3. Надсилання повідомлень, запитів та інформації щодо використання Сайту, виконання угод та договорів, а також обробка запитів та замовлень від Покупця;
2.2.4. Поліпшення якості роботи Сайту, зручності його використання для Покупця, розробка нових послуг та сервісів;
2.2.5. Таргетування рекламних матеріалів;
2.2.6. Проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних.

4. Умови обробки персональної інформації Покупця та її передачі третім особам
4.1. Конфіденційність персональної інформації Покупця зберігається, крім випадків добровільного надання Покупцем інформації про себе для спільного доступу необмеженого кола осіб.
4.2. Власник має право передати персональну інформацію Покупця третім особам у таких випадках:
4.3.1. Покупець висловив згоду на такі дії;
4.3.2. Передача необхідна для використання Покупцем певного сервісу чи виконання певної угоди або и договору з Покупцем;
4.3.3. Передача необхідна для функціонування та працездатності самого Сайту;
4.3.4. Передача передбачена українським чи іншим застосовним законодавством у межах процедури встановленої законодавством;
4.3.5. Така передача відбувається в рамках продажу або іншої передачі бізнесу (повністю або частково), при цьому до набувача переходять усі зобов'язання щодо дотримання умов цієї Політики стосовно отриманої ним персональної інформації;
4.3.6. З метою забезпечення можливості захисту прав та законних інтересів Власника або третіх осіб у випадках, коли Покупець порушує Угоду користувача Сайту, цю Політику, або документи, що містять умови використання конкретних сервісів.
4.3.7. В результаті обробки персональної інформації Покупця шляхом її знеособлення отримано знеособлені статистичні дані, що передаються третій особі для проведення досліджень, виконання робіт або надання послуг за дорученням Сайту.
4.4. Обробка персональної інформації здійснюється на основі принципів:
  • законності цілей та способів обробки персональної інформації та сумлінності;
  • відповідності цілей обробки персональної інформації цілям, заздалегідь визначеним та заявленим при зборі персональної інформації;
  • відповідності обсягу та характеру оброблюваної персональної інформації способам обробки персональної інформації та цілям обробки персональної інформації;
  • неприпустимість об'єднання створених для несумісних між собою цілей баз даних, які містять персональну інформацію.

5. Зберігання та видалення персональної інформації
5.1. Персональна інформація Покупця зберігається виключно на електронних носіях Власника та використовується виключно за призначенням, зумовленим цією Політикою. Місцезнаходження Власника: Україна, м. Київ, бул. Вацлава Гавела, 4, БЦ "Diamond"
5.2. Персональна інформація Покупця зберігається безстроково, якщо інше не встановлене законодавством України або волевиявленням Покупця.
5.3. Персональна інформація Покупця знищується за бажанням самого Покупця на підставі його звернення або з ініціативи Власника без пояснення причин шляхом видалення інформації, розміщеної Покупцем.

6. Обробка персональної інформації за допомогою файлів Cookie та лічильників
6.1. Файли cookie, що передаються Сайтом устаткуванню Покупця та обладнанням Покупця Сайту, можуть використовуватися Власником для надання Користувачеві персоналізованих сервісів, для таргетування реклами, яка показується Покупцю, у статистичних та дослідницьких цілях, а також для покращення Сайту.
6.2. Покупець усвідомлює, що обладнання та програмне забезпечення, що використовуються ним для відвідування сайтів в мережі інтернет, можуть мати функцію заборони операцій з файлами cookie (для будь-яких сайтів або для певних сайтів), а також видалення раніше отриманих файлів cookie.
6.3. Структура файлу cookie, його зміст та технічні параметри визначаються Власником та можуть змінюватися без попереднього повідомлення Покупця.
6.4. Лічильники, розміщені Власником, можуть використовуватись для аналізу файлів cookie Покупця, для збирання та обробки статистичної інформації про використання Сайту, а також для забезпечення працездатності Сайту в цілому або його окремих функцій, зокрема. Технічні параметри роботи лічильників визначаються Власником та можуть змінюватись без попереднього повідомлення Покупця.

7. Захист персональної інформації Покупця
7.1. Сайт вживає необхідних й достатніх організаційних та технічних заходів для захисту персональної інформації Покупця від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій з нею третіх осіб.

8. Зміна Політики конфіденційності
8.1. Сайт має право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності. При внесенні змін до поточної редакції вказується дата останнього оновлення. Нова редакція Політики набирає чинності з моменту її розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики. Редакція, що діє, постійно доступна на сторінці за адресою https://foxmycroco.com/privacy.

9. Контакти та питання щодо персональних даних
9.1. Всі пропозиції, питання, запити та інші звернення щодо цієї Політики та використання своїх персональних даних Користувач має право надсилати Сайту:
  • за адресою електронної пошти: info@foxmycroco.com
  • за поштовою адресою: Україна, м. Київ, бул. Вацлава Гавела, 4, БЦ "Diamond"
Дата публікації: 01.12.2021 р.

Зв’яжіться з нами::

Made on
Tilda