Договір оферти
Цей договір є офіційною та публічною пропозицією ФОП Омельченко Юлії Юріївни укласти договір купівлі-продажу Товару, представленого на сайті https://foxmycroco.com.
Цей договір є публічним, тобто згідно зі ст. 633 Цивільного кодексу України - його умови однакові для всіх покупців, незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець) без надання переваг одному покупцю перед іншим. Шляхом укладання цього Договору покупець у повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати Товару, доставки Товару, повернення Товару, відповідальність за недобросовісне замовлення та всі інші умови договору.

1. Визначення термінів
1.1. Публічна оферта (далі - Оферта) - публічна пропозиція Продавця на адресу невизначеного кола осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу Товару дистанційним чином на умовах, визначених цим публічним договором (оферті).
1.2. Товар або Послуга - об'єкт угоди сторін, який був обраний Покупцем на сайті інтернет-магазину та поміщений у кошик, або вже придбаний Покупцем у Продавця у дистанційний спосіб.
1.3. Інтернет-магазин - сайт Продавця за адресою https://foxmycroco.com, створений для укладання договорів роздрібної та оптової купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця із запропонованим Продавцем описом Товару за допомогою мережі Інтернет.
1.4. Покупець - дієздатна фізична особа, юридична особа, яка досягла 18 років, отримує інформацію від Продавця, розміщує замовлення на купівлю Товару, який представлений на сайті Інтернет-магазину або юридична особа, або фізична особа-підприємець.
1.5. Продавець - фізична особа-підприємець ФОП Омельченко Юлія Юріївна (ЄДРПОУ 3338608807), яка створена та діє відповідно до чинного законодавства України, місцезнаходження якої: Україна, м. Київ, бул. Вацлава Гавела, 4, БЦ "Diamond"

2. Предмет Договору
2.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується прийняти та оплатити Товар на умовах цього договору.
2.2. Датою укладання договору (акцептом оферти) та моментом повного та беззаперечного прийняття Покупцем умов Договору вважається дата заповнення Покупцем форми замовлення, розміщенної на сайті Інтернет-магазину, за умови отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді. У разі потреби, за бажанням Покупця, Договір може бути оформлений у письмовій формі.
2.3. Право власності на замовлені Товари переходить до Покупця з моменту фактичної передачі Товару Покупцю та сплати повної вартості Товару останнього. Ризик його випадкової загибелі чи пошкодження Товару переходить до Покупця з моменту фактичної передачі Товару Покупцю.

3. Вартість Товару та доставка Товару
3.1. Ціни на Товар визначаються Продавцем в односторонньому порядку і вказуються на сторінках інтернет-магазину. Ціни на Товари вказуються у євро.
3.2. Ціни на Товари та послуги можуть змінюватись Продавцем в односторонньому порядку залежно від кон'юнктури ринку. При цьому вартість окремої одиниці Товару,  вартість якої сплачена Покупцем у повному обсязі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.
3.3. Остаточна ціна Товару визначається послідовною дією на ціну Товару знижок за наступним порядком (автоматично на сайті):
  • Акційна знижка
  • Знижка за промо-кодом
  • Знижка постійного Покупця
3.4. Розрахунки між Продавцем та Покупцем за Товар здійснюються способами, вказаними на сайті у розділі «Оплата та Доставка».
3.5. Ціна Товару, вказана на сайті інтернет-магазину не включає вартість доставки Товару Покупцю. Вартість доставки Товару Покупець сплачує додатково згідно з чинними тарифами служб доставки (перевізників).
3.6. Зобов'язання Покупця з оплати Товару вважаються виконаними з моменту надходження коштів Продавцю.
3.7. Способи, порядок та терміни доставки Товарів вказані на сайті в розділі «Оплата і Доставка». Порядок та умови доставки замовленого Товару Покупець погоджує з оператором інтернет-магазину в момент оформлення замовлення.
3.8. Доставка Товару здійснюється Продавцем із залученням служби доставки (перевізника).
3.9. При отриманні Товару Покупець або його представник повинен у присутності представника служби доставки (перевізника) перевірити відповідність Товару якісним та кількісним характеристикам (найменування Товару, кількість, комплектність).
3.10. Покупець або його представник при прийомі Товару підтверджує своїм підписом у Товарному чеку або замовленні, або транспортній накладній на доставку Товарів, що не має претензій до кількості Товару, зовнішнього вигляду та комплектності Товару.
3.11. Після отримання Товару претензії до кількості, комплектності та виду Товару не приймаються.

4. Оформлення Замовлення
4.1. Покупець самостійно оформляє замовлення в Інтернет-магазині через форму «Кошик» або зробивши замовлення електронною поштою або телефоном, вказаним у розділі контактів Інтернет-магазину.
4.2. Продавець має право відмовитися від передачі замовлення Покупцю у разі, якщо відомості, зазначені Покупцем під час оформлення замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їхньої дійсності.
4.3. При оформленні замовлення на сайті Інтернет-магазину Покупець зобов'язується надати наступну обов'язкову інформацію, необхідну для продавця:
4.3.1. прізвище, ім'я Покупця;
4.3.2. адреса доставки Товару;
4.3.3. контактний телефон та адресу електронної пошти;
4.4. Найменування, кількість, артикул, ціна обраного Покупцем Товару вказуються у кошику Покупця на сайті Інтернет-магазину.
4.5. Якщо будь-яка із Сторін договору потребує додаткової інформації, вона має право запитати її в іншої Сторони. У разі не надання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Покупцеві за умови придбання Товару в інтернет-магазині.
4.6. Покупець відповідає за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.
4.7. Укладаючи Договір, тобто акцептуючи умови цієї пропозиції (запропоновані умови придбання Товару), шляхом оформлення Замовлення, Покупець підтверджує наступне:
  • Покупець цілком і повністю ознайомлений, погоджується з умовами цього публічного договору (оферти) та Політики конфіденційності;
  • Покупець дає дозвіл на збирання, обробку та передачу персональних даних на умовах, визначених нижче у Застереженні щодо збору, обробки та передачі персональних даних, дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого строку після закінчення його дії . Крім цього, укладанням Договору Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України "Про захист персональних даних", про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних. Обсяг прав Покупця як суб'єкта персональних даних згідно із Законом України "Про захист персональних даних" йому відомий і зрозумілий.

5. Права та обов'язки Сторін
5.1. Продавець зобов'язаний:
5.1.1. Передати Покупцю Товар відповідно до умов цього Договору та замовлення Покупця.
5.1.2. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця та не надавати доступу до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством України та під час виконання Замовлення Покупця.
5.2. Продавець має право:
5.2.1. Змінювати умови цього Договору, а також ціни на Товари та послуги в односторонньому порядку та без повідомлення Покупця, розміщуючи їх на сайті Інтернет-магазину. Усі зміни набирають чинності з їх опублікування.
5.3. Покупець зобов'язується:
5.3.1. До моменту укладення Договору ознайомитись з умовами Договору та цінами, які пропонує Продавець на сайті Інтернет-магазину.
5.3.2. На виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Покупця, та достатні для доставки Покупцю замовленого Товару.

6. Повернення Товару
6.1. Покупець має право на повернення Продавцю Товару належної якості, якщо Товар не може бути використаний за призначенням. Покупець має право на повернення Товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів з моменту його отримання. Повернення Товару належної якості відбувається, якщо він не використовувався та якщо збережений його Товарний вигляд, споживчі властивості, упаковка, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий Покупцю за оплату Товару.
6.2. Повернення Покупцю вартості Товару належної якості провадиться протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання такого Товару Продавцем за умови дотримання вимог, передбачених п. 6.1. Договору, чинного законодавства України. Вартість Товару підлягає поверненню шляхом банківського переказу на рахунок Покупця.
6.3. Покупець не має права відмовитися від Товару належної якості, маючий індивідуально-визначені властивості, якщо зазначений Товар може бути використаний виключно Покупцем, який його придбав, (в т.ч. нестандартні, за бажанням Покупця, розміри, матеріали на відріз за індивідуальним запитом та інше). Підтвердженням того, що Товар має індивідуально визначені властивості, є відмінність розмірів Товару та інших характеристик від тих, що вказані в інтернет-магазині.
6.4. У разі відмови Покупця від Товару належної якості Продавець повертає кошти у розмірі вартості такого Товару, за винятком витрат Продавця на доставку Товару, що повертається.
6.5. Повернення Товару належної якості за адресою Продавця здійснюється за рахунок Покупця та Продавцем Покупцю не відшкодовується.
6.6. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків у Товарі, Покупець особисто, у порядку та у строки, встановлені законодавством України, має право пред'явити Продавцю вимоги, передбачені Законом України «Про захист прав споживачів». При пред'явленні вимог про безоплатне усунення недоліків термін на їх усунення відраховується з дати отримання Товару Продавцем у своє розпорядження та фізичного доступу до такого Товару.
6.7. Умови повернення Товару, які не описані в цьому договорі, вказані на сайті в розділі «Обмін та повернення».

7. Відповідальність Сторін
7.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцю внаслідок неналежного використання Товарів, попередньо замовлених на сайті https://foxmycroco.com та придбаних у Продавця.
7.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень та своїх зобов'язань у разі надання Покупцем недостовірної чи неправдивої інформації.
7.3. Продавець та Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України та положень цього Договору.
7.4. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Продавця та/або Покупця після укладання цього договору. Сторона, яка не може виконати своїх зобов'язань, негайно повідомляє про це іншу Сторону.

8. Додаткові умови
8.1. Сайт має право поступатися або будь-яким іншим способом передавати свої права та обов'язки, що випливають з його відносин з Покупцем, третім особам.
8.2. Сайт і сервіси можуть бути тимчасово частково або повністю недоступні через проведення профілактичних або інших робіт, або з будь-яких інших причин технічного характеру. Технічна служба Сайту має право періодично проводити необхідні профілактичні або інші роботи з попереднім повідомленням Покупців або без цього.
8.3. До відносин між Покупцем та Сайтом застосовуються положення законодавства України.
8.4. У разі виникнення питань та претензій з боку Покупця він повинен звернутися до Продавця за телефоном або в інший доступний спосіб. Усі суперечки сторони намагатимуться вирішити шляхом переговорів, при недосягненні угоди суперечка буде передана на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України.
8.5. Визнання судом недійсності будь-якого положення цього Договору не тягне за собою недійсність інших положень.

9. Реквізити продавця
ФОП Омельченко Юлія Юріївна
Юридична адреса: Україна, м. Київ, бул. Вацлава Гавела, 4, БЦ "Diamond"
IBAN UA853220010000026003310091552
АТ УНІВЕРСАЛ БАНК
МФО 322001
ЄДРПОУ Банку 21133352
Код 333860807
Тел. +380 (93) 264 64 15
Електронна пошта: info@foxmycroco.com

Зв’яжіться з нами::

Made on
Tilda